Er is 30km/u materiaal (stickers, posters) beschikbaar voor buurtbewoners die zelf actievoeren als er in hun straat of wijk te hard gereden wordt.

De gemeente Middelburg heeft voor dergelijke acties materiaal, gratis beschikbaar gesteld door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) en Veilig Verkeer Nederland. Hierbij kunt u denken aan de bekende 30 km/u stickers voor de afvalcontainer, flyers, posters voor achter het raam, vlaggen en spandoeken voor in de tuin of aan de gevel. Actievoeren in je eentje heeft weinig effect, daarom worden de materialen niet aan individuen verstrekt.

Mocht u als groep bewoners een dergelijke actie willen opzetten, dan kunt u met ons contact opnemen. We zullen samen met u nagaan wat de omvang van het probleem is en welke campagne met welke materialen het beste bij uw straat past. Alles zolang de voorraad strekt. Natuurlijk wordt u verondersteld de actiematerialen op een veilige manier te gebruiken en volgens de aanwijzingen van de gemeente.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze medewerkers van Verkeer door een e-mail te sturen naar info@middelburg.nl.