Aanleg regenwaterriool en herbestraten Breeweg

De inspraakprocedure voor de herinrichting van de Koninginnelaan tussen de Breeweg en stadscamping is afgerond. Het definitief ontwerp en het eindverslag van de inspraakprocedure zijn door het college van B en W vastgesteld. De voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering zijn inmiddels afgerond.

De planning is om het werk begin februari 2024 aan te besteden en medio maart 2024 te starten met de uitvoering. Het werk in de Breeweg en Koninginnelaan zal gefaseerd worden uitgevoerd en zal naar verwachting 3 tot 4 maanden in beslag nemen.

Als het werk is aanbesteed en er een aannemer bekend is, zullen wij u nader informeren over fasering, omleidingsroutes, uit te voeren werkzaamheden, contactpersonen enzovoorts.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen via 0118 67 55 03 of een e-mail sturen naar a.van.den.broek@middelburg.nl.