Evaluatie en besluiten Middelburg Winterstad

Afgelopen jaar heeft Middelburg een proef gehouden tijdens Middelburg Winterstad met het versoepelen van enkele regels. Begin dit jaar heeft de gemeente samen met inwoners, ondernemers en partners (brandweer/politie) Middelburg Winterstad geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie heeft het college van Middelburg een aantal besluiten genomen voor de komende Winterstadperiode.

Uit de evaluatie blijkt dat inwoners en ondernemers van Middelburg zeker een meerwaarde zien van Winterstad voor Middelburg (89% van de geënquêteerden geeft dat aan). Middelburg Winterstad scoort een ruime voldoende (7,5). Winterstad zorgt voor sfeer in de donkere winterperiode en het trekt extra bezoekers aan. De geënquêteerden zijn vooral tevreden over de ijsbaan, de sfeer op de terrassen, de uitstraling van de blokhutten en de algemene promotie. Verbeterpunten zijn de uitstraling van tenten, de kerstmarkt, de kerstsfeer in de winkelstraten en de soms rommelige uitstraling op de Markt. Samen met de ondernemers wordt bekeken welke maatregelen genomen kunnen worden om Middelburg Winterstad nog aantrekkelijker te maken.

Bekijk de complete evaluatie Winterstad (pdf, 412 kB)

Winterstad 2017/2018

Op basis van de uitkomsten van de evaluatie heeft het college de volgende besluiten genomen:

Periode

De winterstadperiode zal plaatsvinden van 1 december tot en met 15 januari. Een week eerder mogen ondernemers starten met het opbouwen van hun blokhut of evenement. Uit de evaluatie bleek dat de meerderheid van bezoekers / inwoners deze periode het best vonden. Ondernemers verschillen hierover wat meer van mening. Een enkeling wil juist korter en anderen weer langer. Het college heeft de periode vastgesteld op zes weken.

Locaties

De gemeente heeft besloten om het terrassenbeleid aan te passen voor de Winterstadperiode wat betreft het toestaan van een (verwarmd) terras. In die periode mogen winterterrassen geplaatst worden.
Uit de evaluatie kwam naar voren dat concentratie van terrassen en evenementen het meeste oplevert, zowel voor de ondernemer als voor de bezoeker. Daarom zullen de activiteiten van Winterstad zich concentreren rondom een aantal centrale pleinen (Markt, Pottenmarkt, Plein1940 en Damplein). Uiteraard kunnen alle ondernemers in heel Middelburg in hun eigen panden activiteiten organiseren in het kader van Middelburg Winterstad passend binnen de bestaande vergunning en het bestemmingsplan. Evenementen op andere locaties dan hierboven benoemd worden per aanvraag beoordeeld aan de hand van een aantal criteria, zoals doen meer ondernemers aan dezelfde locatie mee, is het veilig voor de doorstroming van verkeer, past het binnen het thema, botst het niet met andere evenementen, etc.