Inwoners

Nieuws

Toekomst uitvoering Jeugdwet en WMO... (Accordion ingeklapt)

Porthos is op 1 januari 2015 van start gegaan als het centrale loket voor toegang tot zorg en ondersteuning op Walcheren. De Middelburgse gemeenteraad besloot dit voorjaar om een versnelde dooron...
Lees meer over 'Toekomst uitvoering Jeu...'

Middelburg op televisie (Accordion ingeklapt)

Van maandag 25 tot en met vrijdag 29 september ontvangt onze stad Omroep MAX voor het maken van twee dagelijkse live TV-uitzendingen.
Lees meer over 'Middelburg op televisie'

Werkzaamheden kruisingen Schroeweg ... (Accordion ingeklapt)

Van 25 september tot en met 13 oktober voert het bedrijf Dynniq werkzaamheden uit om op diverse kruisingen de verkeersinstallaties te vervangen.
Lees meer over 'Werkzaamheden kruisinge...'

Voorlopig ontwerp Molenwaterpark (Accordion ingeklapt)

Donderdagavond 21 september presenteerde Jan van Minnebruggen van Bosch Slabbers landschapsarchitecten namens de bewonerswerkgroep en de gemeente het voorlopig ontwerp voor het Molenwaterpark. De...
Lees meer over 'Voorlopig ontwerp Molen...'

Afvalinzameling, glas, papier en te... (Accordion ingeklapt)

Wilt u papier, glas of textiel weggooien? De gemeente kan u helpen met het verantwoord wegdoen van papier- of glasafval.
Lees meer over 'Afvalinzameling, glas, ...'