In de raadsvergadering van 19 april 2011 heeft de Middelburgse gemeenteraad besloten om vanaf het schooljaar 2012-2013 het schoolzwemmen te beëindigen, met uitzondering van het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Daarnaast zijn we als gemeente nog wel verantwoordelijk voor het realiseren van een financiële vangnetregeling.

Hiervoor nemen wij deel aan het jeugdsportfonds Zeeland.

Ouders/verzorgers zijn nu primair zelf verantwoordelijk voor het zwemonderwijs van hun kinderen. Zij bepalen of, wanneer en tot welk niveau hun kinderen leren zwemmen. Via het particuliere leszwemmen hebben zij de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hun kinderen zwemvaardig en zwemveilig worden. Ook dienen ze er zelf voor te zorgen dat hun kinderen in het zwembad komen om de zwemlessen te kunnen volgen.

Binnen de vangnetregeling worden leerlingen opgeleid tot zij het zwemdiploma-B in bezit hebben. Wij zijn namelijk van mening dat een zwemdiploma A en B minimaal noodzakelijk moet zijn om het predicaat ‘voldoende zwemvaardig en zwemveilig’ te kunnen hanteren. Meer weten over de financiële vangnetregeling, zie jeugdsportfonds.