De burgemeester van Middelburg maakt bekend, dat voor de verkiezing de Tweede Kamer, het Gemeentelijk Stembureau een openbare zitting houdt waar controles worden verricht van de processen-verbaal van alle stembureaus in de gemeente Middelburg. Na controle zal het Gemeentelijk Stembureau t.a.v. iedere kandidaat en iedere lijst het totaal aantal stemmen in de gemeente vaststellen en daar proces-verbaal van opmaken.

De zitting van het Gemeentelijk Stembureau vindt plaats in de raadszaal van het Stadskantoor, Kanaalweg 3 te Middelburg vanaf 9:00 uur.

Meer informatie: www.middelburg.nl/verkiezingen en Verkiezingen@middelburg.nl.

Mocht een tweede zitting van het Gemeentelijk Stembureau noodzakelijk zijn, dan zal deze plaatsvinden op woensdag 29 november 2023 vanaf 12.00 uur op het Stadskantoor, Kanaalweg 3 te Middelburg.

De burgemeester voornoemd, mr. H.M. Bergmann, namens college van burgemeester en wethouders van Middelburg.