De burgemeester van Middelburg maakt bekend, dat voor de verkiezing van Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het Waterschap, het gemeentelijk stembureau een openbare zitting houdt waar controles worden verricht van de processen-verbaal van alle stembureaus in de gemeente Middelburg. Na controle zal het gemeentelijk stembureau t.a.v. iedere kandidaat en iedere lijst het totaal aantal stemmen in de gemeente vaststellen en daar proces-verbaal van opmaken.

De zitting van het gemeentelijk stembureau vindt plaats op donderdag 16 maart in de raadzaal van het stadskantoor, Kanaalweg 3 te Middelburg vanaf 9.00 uur.

Meer informatie: verkiezingen en verkiezingen@middelburg.nl.