Logo Interreg 2 Seas Mers Zeeën Solarise European Regional Development Fund en logo European Union

De pilot zonne-energie op monumentale panden in Middelburg is een goed voorbeeld voor andere Nederlandse gemeenten en eigenaren van monumentale panden. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft daarom een film opgenomen van het Q-dak op de Helm in de historische binnenstad van Middelburg.

Behoud van erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. De RCE geeft uitvoering aan wet- en regelgeving en erfgoedbeleid die het ministerie en de dienst samen maken. Daarnaast ontwikkelt de dienst praktisch toepasbare kennis en geeft het advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed. Daarbij wordt rekening gehouden met de ambities van het kabinet, zoals het Klimaatakkoord en de beleidsbrief Erfgoed Telt waarin de minister van OCW stelt te investeren in de verduurzaming van ons erfgoed.

… en duurzaamheid opnemen in erfgoed

Om deze ambities te realiseren is in 2019 het programma Erfgoed en Duurzaamheid van start gegaan, dat zich onder meer richt op het verduurzamen van gebouwen (monumenten). Het programma wil stimuleren om monumenten zo duurzaam mogelijk te maken. Dat betekent: streven naar een maximale reductie van de CO2-uitstoot met oog voor cultuurhistorische waarden. Dit wordt gedaan door eigenaren te inspireren en enthousiast te maken voor het verduurzamen van hun monument.

Inspiratie

De Rijksdienst gaat 50 korte films maken waarin monumenteigenaren die het aangedurfd hebben om hun monument te verduurzamen aan het woord komen, vanuit het idee: Zien Verduurzamen Doet Verduurzamen). De video's gaan in op de verschillende duurzaamheidsmaatregelen en laten verschillende soorten monumenten zien. Elke twee weken komt er een video online op de website van de RCE. Op Youtube staat ook een playlist Duurzaam Erfgoed.