Op schriftelijk verzoek is het mogelijk om een eigen ambtenaar te kiezen voor uw huwelijk of partnerschapsregistratie.

Deze persoon moet aangewezen worden door het college van burgemeester en wethouders en eventueel ook nog beëdigd worden door de rechtbank in Middelburg. Dit gebeurt één keer per twee maanden op een vast tijdstip.

Wilt u een eigen trouwambtenaar dan moet u dit schriftelijk aanvragen via het formulier aanvraag eigen trouwambtenaar.

Voor elke als onbezoldigd buitengewoon ambtenaar aan te wijzen persoon is het vereist om bij de aanvraag een verklaring omtrent gedrag (VOG) mee te sturen, die speciaal is aangevraagd voor de functie van BABS. De VOG mag maximaal 3 maanden oud zijn. Uw toekomstige trouwambtenaar kan hiervoor gebruik maken van het aanvraagformulier VOG BABS. Dit aanvraagformulier is al grotendeels ingevuld. Uw trouwambtenaar hoeft alleen de eigen gegevens in te vullen. Met het formulier en een geldig identiteitsbewijs kan uw trouwambtenaar de VOG aanvragen in de eigen woongemeente.

In de toelichting bij het aanvraagformulier voor de eigen trouwambtenaar leest u meer over de te volgen procedure.

Aanvraagformulieren

U kunt het ingevulde formulier met de bijlagen opsturen naar:

Gemeente Middelburg
Afdeling Publiekszaken
Postbus 6000
4330 LA Middelburg