Logo Interreg 2 Zeeën project Water Resilient Cities

 

De gemeente Middelburg heeft een Europese subsidie van bijna 710 duizend euro ontvangen voor de aanleg van waterbuffers (bovengronds of ondergronds) in het Molenwaterpark en de De Overloper in Dauwendaele.

Water Resilient Cities (WRC) wil historische steden weerbaarder maken tegen hevige regenval. Historische steden zijn dichtbebouwd, de oppervlaktes zijn grotendeels verhard en er is geen ruimte voor ondergrondse waterbuffering. Dat zorgt voor steeds meer wateroverlast. Gezien de gevolgen van de opwarming van de aarde zal dit probleem alleen maar groter worden.

Nieuwe oplossingen voor waterbuffering

WRC zoekt naar nieuwe oplossingen om water op te vangen (al bestaande oplossingen zijn bijvoorbeeld het vergroenen van steden en het aanleggen van groendaken). Het project wil aantonen hoe duurzame stedelijke afvoersystemen aangepast kunnen worden aan openbare ruimtes. Dat is niet evident, omdat die openbare ruimtes vaak dichtbebouwd zijn of beschermd worden als historisch erfgoed.

De oplossingen moeten mogelijk zijn in de beschikbare ruimte, een grote impact hebben op de buffercapaciteit en een ruimer positief effect hebben op steden (bijvoorbeeld een positieve impact op biodiversiteit, publieke gezondheid, economie en waterkwaliteit).

Partners

WRC brengt 13 partners vanuit vier landen samen onder leiding van Plymouth City Council.

  • Belgische partners: Stad Mechelen, Katholieke Hogeschool Vives Zuid, Stad Brugge, Waterwegen en Zeekanaal NV
  • Engelse partners: Plymouth City Council, Green Blue Urban Ltd., South West Water Ltd. (SWW)
  • Franse partners: Boulogne-sur-Mer développement Côte d'Opale, Syndicat Mixte pour le SAGE des eaux de Boulonnais, Ville d’Outreau, Commune de Condette
  • Nederlandse partner: Gemeente Middelburg

De deelnemende steden leren van elkaar en delen hun kennis met andere steden om ook in de volgende jaren steden weerbaarder te maken tegen wateroverlast.

Projecten in Middelburg

De gemeente Middelburg ontvangt Europese subsidie voor de aanleg van waterbuffers (bovengronds of ondergronds) in het Molenwaterpark en De Overloper in Dauwendaele.

Budget

  • Totaal projectbudget: € 7.755.130
  • Bijdrage Interreg 2 Zeeën: € 4.653.078
  • Budget gemeente Middelburg: € 1,2 miljoen
  • Bijdrage Interreg 2 Zeeën: € 710.000

Looptijd

Het project WRC loopt van 25 november 2016 tot 31 maart 2020.

Video Molenwaterpark

 

This video is also available in English

De personen die in deze film over het Molenwaterpark in Middelburg duidelijk herkenbaar in beeld komen, hebben hiervoor toestemming gegeven. Zij hebben het recht hun toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Hoe dat werkt, staat in onze Privacyverklaring.