Er zijn drie partijen verantwoordelijk voor de riolering: gemeente, waterschap en inwoners.

Gemeente

De eerste partij is de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare riolering en zorgt er voor dat deze goed werkt en blijft werken.

Waterschap

De tweede partij die verantwoordelijk is, is het waterschap. Op het laagste punt van de riolering neemt het waterschap het afvalwater over van de gemeente. Hier staat het rioolgemaal. Een rioolgemaal is een grote ondergrondse put met pompen er in. Bij grote gemalen staat er op de put vaak een bovenbouw. In Middelburg staan twee grote gemalen van het waterschap. Eén (aan de noordkant van het kanaal door Walcheren) in de Oude Veerseweg en één (aan de zuidkant van het kanaal) in de Elektraweg. Arnemuiden heeft zijn eigen rioolgemaal. De pompen van deze gemalen verpompen het afvalwater door een persleiding naar de rioolwaterzuivering bij Ritthem. De rioolwaterzuivering zuivert het afvalwater en loost het schone water dan op het oppervlaktewater.

Rioolgemaal
Rioolgemaal

Inwoner

En de derde partij die verantwoordelijk is voor de riolering bent u. U bent verantwoordelijk voor de riolering in en om uw woning, tot en met de aansluiting op de openbare riolering in de straat. Dit laatste betekent dat u ook verantwoordelijk bent voor het stukje van uw huisriolering dat in de straat ligt. (Lees ook: Wat kunt u zelf doen om wateroverlast te voorkomen?)