Wethouder Smit reikt Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel uit aan ABS

Op woensdag 3 juli reikte wethouder Eduard Smit het Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel (ZVL) uit aan de ABS in Middelburg. De ABS (Algemene Basisschool) is daarmee de derde basisschool in de gemeente Middelburg die dit label krijgt. Naast het certificaat ontving de school ook een muurbord om duidelijk te laten zien dat zij aandacht hebben voor de verkeersveiligheid.

De leerlingen kregen een zebrapad en een stoplicht, deze werd in ontvangst genomen door de kinderraad van de ABS. De enthousiaste kinderen van de kinderraad ontvingen ook voor alle leerlingen van de ABS stickers en sleutelhangers.

ZVL-scholen bieden hun leerlingen meer dan het wettelijk verplichte halfuurtje theoretische verkeersles per week. Vaardigheid en gevaarherkenning en de training daarvan, verkeersveilige schoolomgeving en school-thuis-routes en ouderbetrokkenheid zijn kenmerkende onderdelen van de aanpak op scholen met het label. Om het label te halen bouwt de school het ZVL-portfolio op, waarmee het voldoet aan de criteria die het label stelt.

Sinds 2003 werken alle Zeeuwse gemeenten en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) samen aan het promoten van het Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel voor basisscholen. Het ROVZ biedt algehele projectondersteuning via de projectleider ZVL, de website www.zeelandschoolopseef.nl en ook door materialen en middelen beschikbaar te stellen.

De ABS is na de Petrus Immensschool en de Herman Faukeliusschool de derde basisschool in onze gemeente met het ZVL. Basisscholen Acaciahof, Het Talent en Oleanderhof zijn ermee bezig.