Wethouder C. (Chris) Simons (VVD)
Asserlaan 1
4334 EP Middelburg
Telefoon: (0118) 67 54 28
c.simons@middelburg.nl

Portefeuille: Sociale Zaken en werkgelegenheid, armoedebeleid en arbeidsmarktbeleid, Infrastructuur en verkeer, Toerisme, recreatie en stadspromotie, Gemeentelijke accommodaties, onroerend goed, Samenwerking met andere gemeenten, Sport, Verbouw theater, Omgevingsvisie

Wijkwethouder: Griffioen, Klarenbeek - Veersepoort, Binnenstad

Openbare betrekkingen

Een overzicht van de openbare betrekkingen van wethouder Chris Simons.

Ambtshalve

  • Bestuurslid Vereniging Zeeuwse Gemeenten
  • Bestuurslid GR Orionis
  • Directeur Stadsgewestelijk Zwembad Vastgoed BV
  • Lid Zeeuwse Werkkamer
  • Voorzitter landelijke Werkkamer (Stichting van de Arbeid en VNG)

Persoonlijk

  • Lid VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie
  • Lid Algemeen Bestuur VVD-bestuurdersvereniging
  • Voorzitter organisatiecomité Kustmarathon