Wethouder Chr. (Chris) Dekker (SGP)
Noordweg 186
4333 GM Middelburg
Telefoon: (0118) 67 54 29
c.dekker@middelburg.nl

Portefeuille: Grondbedrijf, AZC/COA, Onderwijs, Campus Zeeland, kinderopvang, peuterspeelzalen, Milieu en duurzaamheid, ICT, archief, natuur en landschap, reiniging en groenbeheer, Cleene Hooge

Wijkwethouder: Mortiere en Middelburg Zuid

Openbare betrekkingen

Een overzicht van de openbare betrekkingen van wethouder Chris Dekker.

Ambtshalve

  • Bestuurslid GR Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)
  • Bestuurslid GR Zeeuws Archief
  • Bestuurslid Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland

Persoonlijk

  • Bestuurslid Provinciale Vereniging SGP Zeeland
  • Dekker.pro (ICT Consultancy en Advies) Zelfstandig ondernemer (betaald)