Wethouder Chr. (Chris) Dekker (SGP)
  Noordweg 186
  4333 GM Middelburg
  Telefoon: (0118) 67 54 29
  c.dekker@middelburg.nl

  Portefeuille: Grondbedrijf, AZC/COA, Onderwijs, Campus Zeeland, kinderopvang, peuterspeelzalen, Milieu en duurzaamheid, ICT, archief, natuur en landschap, reiniging en groenbeheer, Cleene Hooge

  Wijkwethouder: Mortiere en Middelburg Zuid

  Openbare betrekkingen

  Een overzicht van de openbare betrekkingen van wethouder Chris Dekker.

  Ambtshalve

  • Bestuurslid GR Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)
  • Bestuurslid GR Zeeuws Archief
  • Bestuurslid Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland

  Persoonlijk

  • Bestuurslid Provinciale Vereniging SGP Zeeland
  • Dekker.pro (ICT Consultancy en Advies) Zelfstandig ondernemer (betaald)