Door een ernstige psychiatrische aandoening kan iemand een gevaar voor zichzelf of anderen zijn. Weigert deze persoon dan hulp? Dan kan verplichte zorg nodig zijn. Zowel jeugdigen als volwassenen kunnen verplichte zorg krijgen en alleen als het echt niet anders kan.

Wilt u een melding doen? Doe dit dan via de website van Veiligheidshuis Zeeland. Het Meldpunt Wvvgz neemt daarna tijdens kantoortijden contact met u op.

Bespreek uw zorgen

U kunt uw zorgen altijd bespreken met een professional in uw eigen gemeente. Dat kan de huisarts zijn, een zorgbegeleider of iemand van het wijkteam. Ook zijn er organisaties die kunnen helpen, zoals het Zeeuws Platform GGZ en Ypsilon.

Maakt u zich zorgen over iemand die een gevaar is voor zichzelf of anderen? En is er (mogelijk) sprake is van dementie of een verstandelijke handicap? Lees dan meer op www.dwangindezorg.nl/wzd en op www.zorgvoorbeter.nl/vrijheidsbeperking. Ook dan kunt u uw zorgen altijd bespreken met een professional in uw eigen gemeente. Dat kan de huisarts zijn, een zorgbegeleider of iemand van het wijkteam. Of neem contact op met het Meldpunt Wvggz.

Contactgegevens Meldpunt Wvggz Zeeland

Over de Wvggz

Uw gemeente heeft per 1 januari 2020 een nieuwe rol in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Deze wet vervangt de Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ). Verplichte zorg kan opname in een kliniek zijn, maar ook poliklinische zorg of zorg aan huis. Alleen goedgekeurde organisaties verlenen deze zorg. Kijk ook op www.dwangindezorg.nl/wvggz.

De gemeente heeft in de Wvggz nieuwe taken. Iedereen kan nu een vermoeden melden dat iemand zichzelf of anderen ernstige schade kan toebrengen. De gemeente onderzoekt dan of er verplichte zorg nodig is. En of verplichte zorg voorkomen kan worden. De Zeeuwse gemeenten hebben deze taken belegd bij het Meldpunt Wvggz. Het meldpunt Wvvgz is onderdeel van het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland en werkt samen met deskundigen en als het kan met de betrokkene zelf, zijn familie en belangrijke naasten.