Logo Interreg 2 Zeeën project Water Resilient Cities

 

Verslag van de bijeenkomst van de werkgroep De Overloper project Dauwendaele op 12 februari 2019.

SUDs

Eén van de doelen van het project is om de negatieve gevolgen van extreme neerslag in de bebouwde omgeving te verminderen. Dit gebeurt door de uitvoering van een aantal pilots op verschillende locaties. Op de pilotlocaties worden zogenaamde Sustainable Urban Drainage systems (SUDs) toegepast. SUDs zijn voorzieningen die overvloedig regenwater tijdelijk kunnen bufferen. Eén van de twee locaties in Middelburg waar een pilot met SUDs zal worden uitgevoerd, is de openbare ruimte in de wijk Dauwendaele, bij het fietspad De Overloper en het winkelcentrum Dauwendaele.

Waar gaan we mee aan de slag?

De opgave is om een voorlopig ontwerp van de locatie De Overloper te maken waarbij water, flora en fauna, natuur, mobiliteit, spelen en recreëren met elkaar zijn verweven. Doel is dat er een aantrekkelijk gebied ontstaat voor de bewoners van Dauwendaele.

Daarnaast moet in het gebied in ieder geval voldoende ruimte worden gemaakt voor het tijdelijk bergen van 1.500 m3 regenwater dat afkomstig is van nabijgelegen verharde oppervlakken. De locatie en de vorm van te realiseren waterberging wordt in overleg bepaald.

Burgerparticipatie

(Burger)participatie is belangrijk in dit project. De werkgroep De Overloper trekt op als één team en bestaat uit leden van het wijkteam, bewoners, waterschap en gemeente. Tijdens drie bijeenkomsten werkt het team samen met een architect om een aantal ontwerpen uit te werken. In deze eerste bijeenkomst zijn alle wensen geïnventariseerd. De landschapsarchitecten werken drie voorstellen uit die op de tweede bijeenkomst worden gepresenteerd.