Logo Interreg 2 Zeeën project Water Resilient Cities

 

Verslag van de bijeenkomst van de werkgroep De Overloper project Dauwendaele op 11 maart 2019.

De input die tijdens de eerste bijeenkomst op 21 februari 2019 is gegeven, is door de landschapsarchitecten verwerkt in de drie schetsen.

Zij hebben uitleg gegevens over deze drie ontwerpen tijdens deze tweede bijeenkomst. Ook hebben ze berekend welk budget nodig is om een ontwerp te kunnen uitvoeren.

De werkgroep heeft de drie ontwerpen besproken en opmerkingen gegevens. Met deze informatie heeft de landschapsarchitect twee min of meer definitieve schetsontwerpen. Een ideale schets die misschien financieel niet haalbaar is en een schets die in ieder geval financieel haalbaar is. Deze schetsen worden op de derde en laatste bijeenkomst op 13 mei 2019 gepresenteerd.