Gemeente Middelburg schrijft momenteel een wegenonderhoudsplan. In dit plan wordt vastgelegd hoe wij de straten en wegen in Middelburg zo goed mogelijk gaan onderhouden. Graag horen wij hoe u het onderhoud van de wegen in Middelburg ervaart.

Uiteraard wil de gemeente haar geld zo efficiënt mogelijk inzetten, daar waar dat het hardst nodig is. Naast een technische analyse van de huidige onderhoudstoestand van alle verhardingen, willen we de Middelburgers en diverse belangenorganisaties raadplegen.

Graag horen wij hoe u het onderhoud van de wegen in Middelburg ervaart. U heeft tot 8 februari de tijd om de enquête in te vullen.

Direct naar de enquête wegenonderhoud(externe link)

De enquête bestaat uit vier vragen over de huidige kwaliteit van de bestrating, verdeeld over verschillende wegtypes en vijf vragen over de gewenste toestand van de bestrating.

De enquête heeft als hoofddoel het in beeld brengen van de verschillende meningen en wensen van de bewoners en weggebruikers met betrekking tot de kwaliteit van de Middelburgse bestrating. Het onderzoek beperkt zich nadrukkelijk tot de onderhoudstoestand van de verhardingen. Met andere woorden: wat vindt u van de kwaliteit, vlakheid, loopcomfort en rijcomfort van het straatwerk.

Het gaat dus niet over verkeersdoorstroming, bereikbaarheid, verkeersborden, verkeersveiligheid, openbare verlichting, aantal parkeerplaatsen, verkeerslichten etc.

Waar mogelijk willen we uw meningen en wensen in de besluitvorming omtrent het wegenonderhoud betrekken. Hierbij moet duidelijk gesteld worden dat de uitkomsten van de enquête richtinggevend zijn voor het vast te stellen beleid, en niet bindend.

Toelichting bij de enquête wegenonderhoud

Bij de beoordeling van verhardingen is het zaak om goed te letten op de aanwezigheid van schades aan de verharding. We maken hierbij onderscheid tussen asfaltverhardingen en klinkerverhardingen.

Een onbeschadigde, goed onderhouden verharding vertoont geen of weinig schades.

Hier ziet u enkele voorbeelden: 

Een goed onderhouden asfaltrijbaan
Een goed onderhouden klinkerverharding

Bij schades moet u denken aan verzakkingen, hobbels of oneffenheden, rijsporen, afwatering (plasvorming) en aansluitingen bij rioolputten of aansluitende wegen. Hiernaast heeft asfalt nog enkele specifieke schadebeelden zoals scheuren, gaten of een rafelig oppervlak. Specifieke schades bij klinkerverhardingen zijn onder andere (te) brede voegen of zelfs losliggende elementen. Naarmate de omvang (aantal schades) of ernst (bijvoorbeeld diepte van een rijspoor) groter is, is de kwaliteit van de verharding slechter.

Hieronder treft u enkele voorbeelden aan:

Scheuren en verzakking in asfalt
Gaten en rafelig oppervlak van asfalt
Oneffenheid in klinkerverharding
Rijspoor in klinkerverharding