Niet alleen de gemeente, ook u (als eigenaar of verhuurder van een woning) kunt maatregelen nemen om wateroverlast of waterschade te voorkomen. Enkele belangrijke maatregelen die u zelf kunt nemen, treft u hieronder aan.

Veel tuinen zijn steeds vaker en meer betegeld. Hierdoor kan het water niet in de bodem, maar loopt het naar de straat of de buren. Door bijvoorbeeld naast het terras een border of grindstrook of een lijngoot te maken, kan het water van het terras sneller in de grond zakken. Ook gras zorgt ervoor dat er minder water blijft staan bij hevige regenbuien.

Maak uw dak groen. Regenwater hoeft helemaal niet van een dak naar de openbare riolering afgevoerd te worden. Met sedum en yuccaplanten maakt u een prachtig groen dak.

 Een groen dak
Een groen dak

Ligt uw woning lager dan de straat? Als een rioolaansluiting (van bijvoorbeeld een toilet, een wasbak, wasmachine of schrobputje) lager ligt dan vijftien centimeter boven het straatniveau, dan moet die aansluiting aan speciale eisen voldoen. Want anders hebt u bij harde regen een probleem. Het water van de straat zorgt namelijk voor grote waterdruk in het riool. Hierdoor kan rioolwater via het schrobputje, het toilet of de wasmachineafvoer zo uw kelder inlopen. De oplossing is vaak het installeren van een rioolwaterpomp, die uw afvalwater afvoert en rioolwater tegenhoudt. Sluit nooit regenwater aan op een rioolwaterpomp! Daar is zo’n pompje veel te klein voor.

Steekt er geen ontluchtingspijp uit uw dak? Dan kunt u problemen krijgen, zoals borrelende afvoeren of stank in huis. Als uw riool niet verstopt is en u hoort tóch geborrel, dan zit het probleem in de ontluchting. Dat geldt ook als elke rioolaansluiting in uw huis wel een stankslot heeft en het riool tóch stinkt. Schakel bij borrelende afvoeren of een stinkend riool een deskundige in, zoals een installateur/loodgieter.

Ook moet er voldoende hoogteverschil zijn tussen de weg en het gebouw. Ondergrondse garages en winkels met een gelijkvloerse ingang moeten een drempel of andere constructie hebben om het regenwater tegen te houden.

Breng een ontlastput aan. Een ontlastput zit in of onder aan de regenpijp en lijkt op een schrobputje. Zonder ontlastput kunnen regen- en afvalwater via het toilet of een schrobputje bij u in huis komen. Bijvoorbeeld als uw aansluiting verstopt is. Of als het openbare riool bij hevige regen niet al het water kan verwerken. Als het afval- en regenwater samen door één buis naar de openbare riolering stromen, moét de regenpijp een ontlastput hebben. Of u kunt het regenwater van uw dak in de tuin opvangen. Dan heeft u geen ontlastput nodig.

Ontlastputje
Ontlastputje

Voor nog veel meer informatie over de riolering bevelen wij u aan om de website van de Stichting RIONED te raadplegen. Stichting RIONED is de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer en riolering in Nederland.