Voor een onafhankelijke advies over ruimtelijke kwaliteit wordt het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit (het WARK) ingeschakeld.

Vergaderdata Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit

  • 7 en 21 juli
  • 11 augustus
  • 1 en 22 september
  • 13 oktober
  • 3 en 24 november
  • 15 december

Zoekt u een ouder verslag van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit? Stuur dan een e-mail naar webredactie@middelburg.nl.

Zie ook: