Een aantal vragen en antwoorden over ondergrondse tanks.

Hoe weet ik (als particulier) of er een ondergrondse olietank op mijn perceel ligt? En waar kan ik op letten?

  1. De meeste tanks liggen in gebieden die pas laat zijn aangesloten op het gas- en leidingennet. Het gaat met name om huizen die gebouwd zijn voor 1970. Overigens is het bouwjaar van een huis geen absolute garantie voor de aan- of afwezigheid van een olietank. In uitzonderingsgevallen zijn er ook bij recenter gebouwde huizen oliegestookte CV-installaties toegepast, bijvoorbeeld omdat er geen aansluiting is of was op het gasnet.
  2. Putdeksels, ontluchtingspijpen, vulpunten, loze leidingen (voor de olieaanvoer) of vreemde verzakkingen kunnen aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van een ondergrondse olietank. U kunt met een metaaldetector nagaan of er een ondergrondse olietank op uw perceel ligt. Meestal liggen de tanks niet dieper dan 1 meter beneden het maaiveld. Voor dit onderzoek kunt u ook een milieuadviesbureau inschakelen.

Wat moet ik doen als ik weet dat er een ondergrondse olietank op mijn perceel ligt?

U bent verplicht dit te melden bij de gemeente en vervolgens de tank te laten verwijderen tenzij de tank al eerder gesaneerd is. De tank zal dan waarschijnlijk gevuld zijn met zand. Voordat de tank verwijderd wordt moet een bodemonderzoek uitgevoerd worden om te kijken of bodemverontreiniging is opgetreden. Dit dient te gebeuren door een gecertificeerd milieu/bodemadviesbureau.  Het legen, schoonmaken en verwijderen van de tank dient te gebeuren door een KIWA-erkend bedrijf. U krijgt na de sanering een KIWA-saneringscertificaat. Het is belangrijk dat u dit certificaat goed bewaard. Welke bedrijven gecertificeerd zijn door KIWA kunt u vinden op de website van KIWA.

Ik heb een ondergrondse tank en wil deze nog blijven gebruiken, kan dat?

Dit kan. In Nederland zijn ongeveer nog 20.000 mensen die nog een ondergrondse olietank in gebruik hebben. U moet dan voldoen aan de regels uit het activiteitenbesluit (Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer). Zo moet u de tank jaarlijks laten keuren en moet u zich verzekeren tegen de gevolgen van eventuele bodemverontreiniging.

Wat gebeurt er als ik de tank niet aangeef bij de gemeente?

De aanwezigheid van een tank zal vroeg of laat aan het licht komen. Hoe later dat gebeurt, hoe groter de kans op bodemverontreiniging en de bijbehorende saneringskosten. De eigenaar van het onroerend goed is hiervoor wettelijk aansprakelijk.