Kunt u als kiesgerechtigde burger zelf niet stemmen? Bijvoorbeeld omdat u op vakantie bent. Dan is het mogelijk om een andere kiesgerechtigde een volmacht te geven om namens u te stemmen.

Er zijn twee vormen van volmacht:

  • de volmacht die u zelf kunt regelen (de onderhandse volmacht), zie achterzijde van de stempas;
  • de schriftelijk aangevraagde volmacht

Onderhandse volmacht

U kunt een onderhandse volmacht verstrekken aan een andere kiesgerechtigde uit uw gemeente. U kunt deze volmacht zelf regelen zonder tussenkomst van de gemeente. Op de achterzijde van uw stempas vindt u het volmachtbewijs. Zowel u als de gemachtigde moet dit volmachtsbewijs invullen en ondertekenen. De persoon die een volmacht heeft gekregen, mag alleen voor u stemmen, gelijktijdig met het uitbrengen van zijn eigen stem.

Een gegeven volmacht kan niet worden ingetrokken.

Schriftelijke volmacht

U kunt een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente. Dit kan tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingsdag. U hoeft niet te wachten tot u uw stempas heeft. U kunt hiermee een schriftelijke volmacht verlenen aan iemand in het hele gebied waar de verkiezing voor geldt. Voor de Tweede Kamerverkiezing en de verkiezingen van het Europees Parlement is dit Nederland, voor de Provinciale Statenverkiezing de provincie waarin u woont, voor de gemeenteraadsverkiezing de betreffende gemeente. Bij een schriftelijke volmacht is het niet nodig om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Op het moment dat de aanvraag is goedgekeurd (maar niet eerder dan de dag van kandidaatstelling) ontvangt de gemachtigde een volmachtsbewijs waarmee hij of zij uw stem kan uitbrengen.

Volmacht gebied

U kunt een gemachtigde aanwijzen in het gehele gebied waar de verkiezing voor geldt. Voor de Tweede Kamerverkiezing en de verkiezing voor het Europees Parlement is dit Nederland, voor de Provinciale Statenverkiezing de provincie waarin u woont, voor de Gemeenteraadsverkiezing de betreffende gemeente en voor de verkiezing van het algemeen bestuur van het waterschap het gebied wat onder het uw waterschap valt.

Voorwaarden

  • De gemachtigde moet kiesgerechtigd zijn voor dezelfde verkiezing als de volmachtgever;
  • De gemachtigde moet bij het stemmen een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben.

Aanvragen

U hoeft niet te wachten op een stempas om iemand te kunnen machtigen. Er is namelijk geen begintermijn verbonden aan de volmachtaanvraag.

Let op: de aanvraag moet uiterlijk 5 dagen voor de betreffende verkiezing zijn ingediend.