Moet u voor bepaalde werkzaamheden of evenementen gebruikmaken van de openbare ruimte of weg en kunt u zich dan niet aan de verkeersregels houden? Wilt u, bijvoorbeeld voor een verbouwing of verhuizing, de weg of een parkeervak tijdelijk (deels) afsluiten? Neem dan contact op met de gemeente. Het kan zijn dat er tijdelijke verkeersmaatregelen genomen moeten worden.

Bijzonderheden

De tijd die nodig is voor de beoordeling van uw aanvraag verschilt per geval. Het is daarom raadzaam om uw aanvraag tijdig in te dienen. Bij voorkeur twee weken voor de start van de werkzaamheden.

De aanvrager zorgt zelf voor de benodigde verkeersmaatregelen (zoals afzettingen en omleidingsborden).

De werkzaamheden mogen pas starten op het moment dat schriftelijk of per e-mail toestemming is verleend.

Aanvraag

U kunt een tijdelijke verkeersmaatregel voor gemeentelijke wegen aanvragen bij de gemeente. De aanvraag bevat minimaal:

  • Naam- en adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager;
  • Omschrijving van de activiteiten waarvoor u de maatregel aanvraagt;
  • Begin- en einddatum van de periode waarin u de maatregel aanvraagt;
  • Beschrijving en tekening van de aangevraagde maatregel(en), waarbij u aangeeft welk bedrijf of organisatie welke maatregel uitvoert.

Als de maatregel langer duurt dan 4 maanden moet er een verkeersbesluit genomen worden, waartegen bezwaar en beroep mogelijk is.

Beoordeling

Bij de beoordeling van uw aanvraag kijkt de gemeente met name naar de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en omleidingsroutes.

Vragen

Voor meer informatie over tijdelijke verkeersmaatregelen en verkeersontheffingen kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer (0118) 67 50 00 of info@middelburg.nl t.a.v. team Verkeer.