Hieronder kunt u de meest gestelde vragen en antwoorden lezen over de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Zeeland en het algemeen bestuur van het Waterschap Scheldestromen.

Wanneer zijn de verkiezingen?

Beide verkiezingen vinden plaats op woensdag 15 maart 2023.

Waar gaan deze verkiezingen over?

Op 15 maart kunt u twee maal uw stem uitbrengen als u voor beide verkiezingen kiesgerechtigd bent.
De verkiezingen worden gehouden:

 • voor de leden de leden van Provinciale Staten van Zeeland
 • voor de leden van het algemeen bestuur van het waterschap Scheldestromen

Op wie kunt u stemmen bij de verkiezing op 15 maart 2023?

In de week van 6 maart ontvangt u de kandidatenlijsten in uw brievenbus. Daarop staan de kandidaten van de Provinciale Statenverkiezingen en van de waterschapsverkiezingen vermeld.

Wie mogen er stemmen bij de Provinciale Staten verkiezing?

Om te mogen stemmen voor de Provinciale Staten gelden de volgende eisen:

 • kiezers moeten op de dag van kandidaatstelling(externe link) (30-01-2023) in de gemeente Middelburg ingeschreven zijn.
 • kiezers moeten de Nederlandse nationaliteit hebben
 • kiezers moeten op de dag van stemming de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt
 • kiezers moeten niet uitgesloten zijn van het kiesrecht

Wie mogen er stemmen bij de waterschapsverkiezingen?

Om een stem uit te kunnen brengen voor de waterschapsverkiezingen gelden de volgende eisen:

 • kiezers moeten 18 jaar of ouder zijn
 • kiezers moeten niet uitgesloten zijn van het kiesrecht
 • kiezers moeten volgens de Basisregistratie Personen op de dag van kandidaatstelling (30-01-2023) in de gemeente Middelburg ingeschreven zijn.
 • de Nederlandse nationaliteit heeft, of
 • de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie heeft, of
 • de nationaliteit van een land buiten de EU heeft en een geldige verblijfstitel.

Waar kan ik stemmen?

In de gemeente Middelburg staat het u vrij om in elk stembureau binnen de gemeente te gaan stemmen. Op uw stempas staat wel het adres van een stembureau bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen.

Wat moet ik doen om te kunnen stemmen?

Om te kunnen stemmen moet u uw stempas laten zien aan de stembureauleden. Ook moet u een identiteitsbewijs laten zien. Dat kan een Nederlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zijn. Bij deze verkiezing mag u een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart gebruiken dat op 15 maart 2023 (de dag van de stemming) maximaal vijf jaar is verlopen. U laat dus een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zien waarop staat 'geldig tot 16 maart 2018' of elke latere datum.

Wanneer worden de stempassen in Middelburg bezorgd?

Uw stempas wordt in de week van 20 februari bezorgd op uw huisadres. De meeste kiezers krijgen een envelop met twee stempassen: één voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten Zeeland en één voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van waterschap Scheldestromen.

Wanneer worden de kandidatenlijsten bezorgd?

De kandidatenlijst krijgt u in de week van 6 maart thuisbezorgd.

Kan ik in een andere gemeente stemmen?

Ja, dat kan. U kunt voor beide verkiezingen in een andere gemeente binnen Zeeland stemmen, hiervoor moet u eerst uw stempas omzetten in een kiezerspas. Uw aanvraag voor een kiezerspas regelt u bij de balie van het stadskantoor of schriftelijk.

Tot hoe laat zijn de stemlokalen op 15 maart geopend?

De stemlokalen zijn op 15 maart van 7.30 uur tot 21.00 uur open.

Kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?

Kunt u zelf niet stemmen? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen, deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen.

Machtigen van een andere kiezer uit de gemeente Middelburg

U kunt op twee manieren een andere kiezer uit de gemeente Middelburg machtigen om voor u te stemmen:

 1. Door invulling en ondertekening van het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas (onderhandse volmacht). Degene die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van uw identiteitsbewijs meenemen en op het stembureau laten zien. Dit identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.
 2. Door het indienen van een schriftelijk verzoek om bij schriftelijke volmacht te stemmen.

Machtigen van een kiezer uit een andere gemeente (schriftelijke volmacht)

Een kiezer uit een andere gemeente kunt u alleen machtigen door het indienen van een schriftelijk verzoek om bij volmacht te stemmen.