We hebben een aantal vragen en antwoorden over Het Nieuwe Inzamelen voor u op een rij gezet.

Waarom een variabel tarief?

Het variabele tarief is een stimulans om afval goed te scheiden en de hoeveelheid restafval te verminderen. Hierdoor wordt er minder afval verbrand. Dat is niet alleen goed voor het milieu. Het is ook een besparing, omdat de verbranding van restafval geld kost. Voor inwoners die te maken hebben met veel medisch afval of in aanmerking komen voor kwijtschelding zijn er regelingen.

Verandert er iets in het ophalen van het afval?

Nee, het restafval wordt eens per twee weken opgehaald en het gft ook eens per twee weken.

Kan ik een grote rolcontainer omruilen voor een kleine?

Een grote rolcontainer omruilen voor een kleine is helaas niet mogelijk.

We geven al enkele jaren geen kleine rolcontainers meer uit. De grote rolcontainer kan makkelijker geleegd worden en valt minder snel uit de grijper van de vuilniswagen.
Bovendien hoeven we met de grote containers ook minder containers te legen per ophaalronde, en dat scheelt in de kosten voor de afvalinzameling.

Het omruilen van rolcontainers is een hele onderneming; zeker als we veel verzoeken daartoe krijgen. De huidige containers zijn gechipt en geregistreerd.
Bij de omruiling hebben we niet alleen te maken met de kosten voor een nieuwe container, het aanbrengen van de chip en het registreren ervan, maar ook met de omwisseling en het uitrijden ervoor. We hebben ervoor gekozen om voor nu te werken met de containers die in gebruik zijn. Daarmee voorkomen we extra kosten en kunnen we de afvalstoffenheffing voor inwoners zo laag mogelijk houden. We hopen op uw begrip.

Als u minder vaak restafval gaat aanbieden, bent u volgend jaar goedkoper uit dan iemand die dat vaker doet.

Eventuele nare geur kunt u tegengaan door afvalzakken goed dicht te knopen en de rolcontainer als het kan in de schaduw te zetten.

Ik heb een rolcontainer. Kan ik toegang tot de verzamelcontainer krijgen?

Nee, dit is niet mogelijk. Uw adres bepaalt welk inzamelmiddel u gebruikt. De capaciteit van de ondergrondse containers is alleen voldoende voor de nu aangesloten huishoudens. Bovendien moeten we een maximale afstand tot de ondergrondse containers kunnen garanderen, en dat kunnen we nu niet. Met maatwerk zou bovendien de inzameling wel eens minder efficiënt en hiermee duurder voor inwoners kunnen worden.

Ik heb toegang tot de verzamelcontainer, maar wil een grijze rolcontainer voor restafval. Kan dit?

Dit kan niet. Inwoners die hun rolcontainer op eigen terrein kunnen stallen, blijven deze gebruiken. Er zijn enkele uitzonderingen: bewoners zonder achteruitgang en enkele smalle straatjes waar de vuilniswagen niet veilig kan komen.

Waar kan ik zien hoe vaak ik restafval heb aangeboden?

U kunt dit binnenkort raadplegen op de site van de gemeentebelastingen met uw DigiD code. Zodra deze functie werkt, laten we het u weten.

Betaal ik ook voor ander afval dan restafval?

U betaalt geen extra kosten voor het gescheiden inleveren van:

 • Plastic en metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD)
 • GFT en etensresten
 • Glas
 • Papier
 • Kleding en textiel

De overige afvalsoorten brengt u naar de milieustraat. Restafval kunt u hier niet inleveren. Grofvuil kunt u tegen betaling laten ophalen.

Ik heb veel medisch afval. Wat nu?

Wanneer u voor langere duur medisch huishoudelijk afval heeft, heeft de gemeente hier een regeling voor. Met medisch huishoudelijk afval bedoelen wij bijvoorbeeld stomamateriaal, incontinentiemateriaal of dialysemateriaal. Medicijnen en naalden horen hier niet bij; deze levert u in bij uw apotheek. Per aanvraag zoeken we naar een passende oplossing.

We toetsen of u gebruik mag maken van deze regeling. U stuurt ons een verzoek met een korte omschrijving waarom u gebruik wilt maken van deze regeling. Ook stuurt u stuurt bewijsstukken mee. Denk aan aankoopnota’s van de apotheek of een kopie van een machtiging van de zorgverzekering. Uw verzoek kunt u opsturen naar de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg of per e-mail naar info@middelburg.nl.

In uw brief of e-mail geeft u aan:

 • Dat u een verzoek doet voor een regeling medisch huishoudelijk afval
 • De reden van uw verzoek in het kort
 • Uw adres
 • Welke bewijsstukken u meestuurt
 • Uw telefoonnummer voor als we nog vragen hebben

Ik maak gebruik van de medische regeling. Wat ga ik betalen in 2021?

Huishoudens die nu al in de medische regeling zitten, krijgen begin december een brief met tarieven.

Kan ik kwijtschelding ontvangen op mijn afvalkosten?

Ja, dit is onder bepaalde voorwaarden mogelijk.
Op de website van Sabewa staat meer informatie over kwijtschelding en wordt antwoord gegeven op vragen als:

 •  Hoe vraag ik kwijtschelding aan?
 • Kan iedereen kwijtschelding krijgen?
 • Tot wanneer kan ik kwijtschelding aanvragen?

U kunt kwijtschelding krijgen voor:

 1. 10 ledigingen per jaar van een 240 liter restcontainer, of
 2. 17 ledigingen per jaar van een 140 liter restcontainer, of
 3. 60 openingen per jaar van een ondergrondse container.

Gooit u vaker dan dat afval weg? Dan betaalt u voor de extra keren wel zelf. Voor die extra keren krijgt u dan in 2022 een aanslag voor het variabel tarief.

Wat betekent ‘aantal keer legen of storten in het vaste tarief’?

De eerste keren legen of storten zijn al inbegrepen in het vaste jaartarief. Voor een grote rolcontainer zijn de eerste drie keer en voor een kleine rolcontainer de eerste vijf keer legen zonder extra kosten. Het storten in de verzamelcontainers restafval kan de eerste achttien keer zonder extra kosten. Pas vanaf de daarop volgende keren moet u betalen via het variabele tarief. Begin 2022 wordt de optelsom gemaakt en wordt het variabele tarief doorberekend.

Hoe zit het met luierafval?

Luierafval wordt momenteel niet gescheiden ingezameld omdat er geen gescheiden verwerking mogelijk is. Het kan daarom bij het restafval.

Er zijn overigens wasbare alternatieven, al dan niet in combinatie met wegwerpinleggers. De Consumentenbond vergelijkt de alternatieven in gebruik en aanschaf. Huishoudens die restafval willen verminderen of op de kosten willen besparen, kunnen een afweging maken.

Ik ga verhuizen. Wordt hier rekening mee gehouden?

Bij verhuizing of nieuwe bewoning vindt er verrekening plaats van de afvalstoffenheffing. Dit gaat automatisch. We streven ernaar om dit binnen een paar weken geregeld te hebben.

Waarom betalen we niet per kilo?

Betalen per kilo vraagt een flinke investering in apparatuur. Die investering betaalt u als inwoner. Om die reden is gekozen voor betalen per keer.

Wat als iemand anders zijn afval in mijn container gooit?

Dit heeft geen invloed op uw variabele tarief. Het afval wordt niet gewogen. U betaalt per keer en niet per kilo.

Ik wil geen gebruik maken van Het Nieuwe Inzamelen. Kan dat?

Nee. De afvalstoffenheffing is een algemene belasting die ieder huishouden betaalt.

Gemeente Middelburg is de aangewezen partij voor de inzameling van het huishoudelijke afval. U kunt niet van inzamelaar wisselen.

Mijn rolcontainer is niet geleegd. Hoe kan dat?

Als uw rolcontainer niet duidelijk aan de openbare weg staat, legen we uw container niet. Een andere reden kan zijn dat uw rolcontainer geen chip heeft. Als uw container geen chip heeft, melden we dit op een sticker aan het handvat. Belt u dan met (0118) 67 50 00.