De gemeenteraad van Middelburg heeft Samen voor het Kind - Lokale Educatieve Agenda (LEA) met enthousiasme ontvangen en bekrachtigd. Het belangrijkste doel van de LEA is dat gemeenten en onderwijs zich samen inzetten om kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen bij het leren en ontwikkelen en om kansenongelijkheid tegen te gaan.

De LEA is het resultaat van een samenwerking van de gemeente en het onderwijs en biedt een koers met een aantal afspraken voor de komende jaren waarin we samen verder werken aan de optimale ontwikkeling van alle Middelburgse leerlingen.

Deze LEA is ontstaan vanuit de behoefte om nog meer het gesprek en de gezamenlijkheid op te zoeken tussen de Middelburgse kinderopvang, het onderwijs en de gemeente. We gaan niet alleen meer met elkaar in gesprek, maar er zijn ook concrete afspraken gemaakt. Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor veel belangrijke stappen in de ontwikkeling van het kind en we gaan graag samen aan de slag om het goede te doen voor de kinderen in Middelburg.

Aan de LEA nemen deel:

  • De schoolbestuurders primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs
  • De directeuren samenwerkingsverbanden passend onderwijs
  • De bestuurder maatschappelijke kinderopvang en
  • Wethouder Willemien Treurniet, met zowel onderwijs als (jeugd)zorg in de portefeuille.

Met het vaststellen van het LEA wordt opnieuw bevestigd dat het belangrijk is om in te zetten op kansengelijkheid, iets wat het huidige college van burgemeester en wethouders hoog in het vaandel heeft.

Wethouder Willemien Treurniet: “Ik ben ontzettend blij en dankbaar dat de LEA tot stand is gekomen en door de gemeenteraad unaniem is omarmd. Het is een mooie stap in de samenwerking tussen onderwijs en gemeente, zodat onze Middelburgse kinderen zich nog beter kunnen ontwikkelen en we de kansengelijkheid vergroten.”