Vanaf 1 januari van dit jaar is de afvalstoffenheffing gesplitst in een vast tarief en een variabel tarief. Voor het vaste tarief heeft u de aanslag al ontvangen. Het variabele tarief berekenen we na een jaar en betaalt u achteraf. We houden hiervoor bij hoe vaak u uw rolcontainer voor restafval laat legen of restafval in de ondergrondse container gooit.

De eerste keren legen of storten van restafval zijn inbegrepen in het vaste bedrag:

  • Bij een grote rolcontainer restafval van 240 liter is dit drie keer in 2021.
  • Bij een kleine rolcontainer restafval van 140 liter is dit vijf keer in 2021.
  • Bij gebruik van de verzamelcontainer(s) restafval is dit achttien keer in 2021.

Het variabele tarief betaalt u voor de keren dat u daarbovenop restafval aanbiedt.

U betaalt geen extra kosten voor het gescheiden inleveren van plastic en metalen verpakkingen, drank- en zuivelpakken (PMD), groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en etensresten, glas, papier en kleding en textiel. De overige afvalsoorten brengt u naar de milieustraat. Grofvuil kunt u tegen betaling laten ophalen.