Mogelijkheden voor de aankoop van een zogenaamde ‘tweede woning’ in gemeente Middelburg en welke regelgeving daarvoor geldt.

Geïnteresseerden kunnen een woning kopen en deze gebruiken als ‘tweede woning’. Deze tweede woning mag echter alleen door de eigenaar als tweede woning worden gebruikt. Een andere beperking is dat de woning niet voor recreatieve doeleinden mag worden gebruikt.

Uiteraard mag u de woning wel aan een derde voor permanente bewoning verhuren. Wanneer een woning als tweede woning wordt gebruikt, zal er forensenbelasting in rekening worden gebracht.

Voor wat betreft de aankoop en bewoning van een woning in de binnenstad gelden er verder geen bijzondere regels. Dat is anders als u bijvoorbeeld een woning aankoopt die is aangewezen als een beschermd rijks- of gemeentelijk monument. Heeft u dan bijvoorbeeld plannen tot het verbouwen van het pand, dan dient u tevens rekening te houden met de monumenten- en bouwwetgeving.

Mocht u vragen hebben over bijvoorbeeld de bestemming van een pand, dan kunt u daarvoor terecht bij onze infobalie van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving of telefonisch: 0118 67 50 00. U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. Maak hiervoor telefonisch een afspraak.