De gemeente ontvangt regelmatig vragen of er mogelijkheden zijn voor de aankoop van een zogenaamde ‘tweede woning’ en welke regelgeving daarvoor geldt.

Geïnteresseerden kunnen sinds 2015 een woning kopen en deze gebruiken als ‘tweede woning’. Een beperking is wel dat de woning alleen door de eigenaar als tweede woning voor zichzelf mag worden gebruikt en niet voor recreatieve doeleinden aan derden mag worden verhuurd (dit ligt anders indien er een recreatiebestemming op de woning rust). Uiteraard mag u de woning wel aan een derde voor permanente bewoning verhuren. De huurder moet zich dan wel laten inschrijven bij de gemeente. Wanneer een woning als tweede woning wordt gebruikt, zal er forensenbelasting in rekening worden gebracht.

Voor wat betreft de aankoop en bewoning van een woning in de binnenstad gelden er verder geen bijzondere regels. Dat is anders als u bijvoorbeeld een woning aankoopt die is aangewezen als een beschermd rijks- of gemeentelijk monument. Heeft u dan bijvoorbeeld plannen tot het verbouwen van het pand, dan dient u tevens rekening te houden met de monumenten- en bouwwetgeving.

Mocht u vragen hebben over bijvoorbeeld de bestemming van een pand, dan kunt u daarvoor terecht bij onze infobalie van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving of telefonisch: (0118) 67 52 79. U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. Maak hiervoor telefonisch een afspraak.