In het voorjaar van 2021 start gemeente Middelburg weer met een training ‘Zelfstandig ondernemerschap’ voor arbeidsmigranten en mensen met een niet-Westerse achtergrond.

De gemeente Middelburg verzorgde in 2019 een training voor statushouders die een eigen bedrijf wilden starten. Aan deze training hebben 15 deelnemers meegedaan en binnenkort start de gemeente met een tweede training over zelfstandig ondernemerschap.

Binnen het Europese project SIREE kunnen deelnemers gerichte lessen volgen en praktische hulp krijgen bij het opzetten van een bedrijf. Het SIREE-project brengt onderwijsinstellingen, lokale overheden, niet-overheidsorganisaties en maatschappelijke organisaties bij elkaar om de sociale integratie van vluchtelingen te verbeteren.

De training is gratis voor alle deelnemers. Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) verzorgt de trainingen voor nieuwe ondernemers, met thema’s zoals accounting, marketing en bedrijfsvoering. Het taalbureau MONDO zal taallessen Nederlands verzorgen voor die mensen die dat nodig hebben. Alle cursisten die de training volgen krijgen een laptop in bruikleen.

De training staat open voor:

  • alle statushouders, ook die uit andere Zeeuwse gemeenten;
  • alle expats en/of arbeidsmigranten met een niet-Westerse achtergrond.

Dit voorjaar start de training die in Middelburg plaatsvindt. Via siree@middelburg.nl kan men zich opgeven of meer informatie aanvragen.