De gemeente richt zich op het toegankelijk maken van sporten en bewegen voor alle Middelburgers. Hiervoor is vanuit de topsport een sportambassadeur ingesteld.

De breedtesport vormt de basis voor de topsport. Hoe breder de basis, hoe groter de kans dat daaruit, door talentherkenning en talentontwikkeling, topsporters voortkomen. Omgekeerd kan topsport een vliegwiel vormen voor de breedtesport. Middelburgse topsporters functioneren hier als ambassadeur voor hun sport én voor de stad.

Als gemeente Middelburg willen we hoofdzakelijk richten op de breedtesport, namelijk het toegankelijk maken van sporten en bewegen voor alle Middelburgers en het ondersteunen van lokale initiatieven, hetzij facilitair, hetzij organisatorisch, hetzij financieel.

Over dit laatste onderdeel kunt u meer vinden bij het onderdeel Sportsubsidie.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met dhr. D. Winne, e-mail d.winne@middelburg.nl of tel. 0118 67 56 76.