Er zijn in Nederland en daarmee ook in Middelburg, te weinig sociale huurwoningen. Woongoed heeft een lange wachtlijst van mensen, die om verschillende redenen, met spoed een woning zoeken. Middelburg zet zich in om aan deze vraag te kunnen voldoen.

Om die reden is er een onderzoek gedaan naar een geschikte locatie waarop tijdelijke woningen kunnen worden gebouwd. In deze tijdelijke woningen, die er voor een periode van maximaal 15 jaar staan, moeten dan ongeveer 160 ‘spoedzoekers’ kunnen worden gehuisvest. Met Woongoed als partner kijken we of het plan financieel haalbaar is.

Als meest geschikte plek is uit de bus gekomen de kavel tussen het gebouw van het Leger des Heils en de moskee. Als de woningen gebouwd kunnen worden, betrekken we omwonenden in dat proces. We houden deze daarvan op de hoogte door brieven, berichten op de gemeentelijke pagina in De Bode en met updates op deze webpagina.

We kunnen nu nog niet zeggen hoe de woningen eruit gaan zien. We kunnen wel melden dat het gaat om 52 studio’s van ongeveer 35 m2 met eigen badkamer en keuken.