Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) is een nieuwe regeling voor huishoudens die door de coronacrisis tijdelijk minder inkomen hebben en hierdoor in de financiële problemen raken. Het gaat hierbij vooral om woonkosten zoals huur, hypotheekrente, gas, water en elektriciteit.

TONK is niet alleen voor zelfstandigen en ondernemers, zoals Tozo. Ook als u in loondienst bent of was, kunt u in aanmerking komen voor TONK.

U kunt TONK krijgen voor maximaal zes maanden, tussen 1 januari 2021 en 1 juli 2021.
Aanvragen kan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 en tot uiterlijk 1 september 2021.

U kunt de TONK-uitkering alleen aanvragen als u door de coronacrisis financiële problemen hebt en daardoor uw noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunt betalen. Bent u om andere redenen in financiële problemen gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor een TONK-uitkering. Ook voor de kosten van de aflossing van leningen kunt u geen TONK-uitkering krijgen.