Culturele voorzieningen in de gemeente Middelburg kunnen een beroep doen op een gemeentelijk steunfonds COVID-19. Het gemeentebestuur wil hiermee voorkomen dat continuïteit- of liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis leiden tot faillissement of beëindiging van activiteiten.

Er kunnen bijvoorbeeld acute financiële problemen zijn ontstaan door het wegvallen van barinkomsten of kaartverkoop. Of organisaties worden met extra kosten geconfronteerd om in het kader van de Covid-19-maatregelen activiteiten doorgang te kunnen laten vinden of met een alternatief aanbod te komen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het creëren van een extra ingang of het beschikbaar stellen van een accommodatie tegen gereduceerd tarief voor activiteiten die elders niet mogelijk zijn.

Proces

Deze regeling is van tijdelijke aard, bedoeld voor de aanpak van acute probleemsituaties in de periode maart tot en met 31 december 2020. Het gaat om maatwerk per aanvrager. Aanvragen dienen uiterlijk 31 maart 2021 ingediend te zijn.

Aanvraag

Financiële steun wordt verleend op basis van compensatie. De gemeente verwacht van organisaties dat zij alleen het hoognodige vragen. Er is een bedrag beschikbaar dat na inhoudelijke, financiële en juridische afweging verdeeld wordt. Indien het totaal van de aanvragen voor steun uit het fonds hoger is dat het beschikbare bedrag worden de bijdragen naar rato verstrekt.

Een organisatie die aanvraagt:

  • is een in Middelburg gevestigde sociaal-maatschappelijke organisatie, met een culturele functie, die als gevolg van de COVID-19-pandemie inkomsten ziet wegvallen of noodzakelijke extra kosten maakt;
  • is van belang voor het realiseren van de beleidsdoelen van de gemeente en/of van grote maatschappelijke waarde voor de sociale infrastructuur binnen de gemeente;
  • heeft een continuïteitsprobleem en/of acuut liquiditeitsprobleem in de periode vanaf maart 2020 als gevolg van de COVID-19-pandemie en de aanvrager heeft niet-noodzakelijke uitgaven en/of variabele kosten maximaal teruggebracht;
  • is levensvatbaar (ook na de coronacrisis);
  • vraagt een bedrag aan dat in verhouding staat tot het financiële probleem dat door de coronacrisis is ontstaan;
  • weet dat de gemeente aanvragen toetst op alle bestaande wet- en regelgeving.

Compensatieplafond en bevoegdheid

Voor het Steunfonds COVID-19 2020 is maximaal € 358.816 beschikbaar. Dit bedrag is daarom het compensatieplafond voor deze periode. De beslissingen ten aanzien van het steunfonds COVID-19 zijn een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders.