In 2021 is het Stedelijk Water Programma (SWP) 2021-2030 vastgesteld. Dit is een verbreed gemeentelijk rioleringsplan (GRP), voor zowel het afvalwater als het hemelwater en het grondwater. Ook het beleid voor stedelijk water staat in dit SWP.