De Sportimpuls ondersteunt sport- en beweegaanbieders bij de opstart van de uitvoering van hun lokale actieplannen. Het doel is om door middel van een uitgebreid en/of verbeterd sport- en beweegaanbod mensen te bereiken die (te) weinig sporten en bewegen.

Ook het behouden van mensen die anders zouden stoppen met sporten of bewegen, wordt beoogd. De actieplannen dienen te leiden tot een hogere sportdeelname en bij te dragen aan een gezonde en actieve leefstijl.

In de gemeente Middelburg zijn twee aanvragen toegekend en van start.

Naast initiatieven als Jongeren op gezond gewicht, Blijf in Balans voor ouderen, The Daily Mile op basisscholen, Wandelen 55+ en voorlichtingsbijeenkomsten worden er nu ook 2 sportimpuls-projecten opgestart. Een geweldige ontwikkeling voor kinderen in de wijk Dauwendaele.

Enerzijds is dat de interventie Cool2Bfit van Maatschap Kinderfysiotherapie Middelburg. Dit is een gezinsgerichte aanpak voor kinderen met overgewicht. Het programma richt zich op het ontwikkelen van een gezonde levensstijl, gezonder leren eten, kinderen enthousiast maken voor bewegen, zelfbeeld van kinderen verbeteren en leren omgaan met pesten.

Anderzijds de interventie ‘Respons’ van Sportschool Geelhoed, gericht op groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs met als doel deze kinderen vaardigheden te leren op o.a. pestgedrag, groepsdruk, zelfbeheersing en grenzen leren kennen. De werkvormen zijn gebaseerd op de pedagogische principes uit de vechtsport. Heel aansprekend voor de doelgroep, uitgevoerd door Sportschool Geelhoed. Sport wordt ingezet als pedagogisch instrument om de benodigde vaardigheden en inzichten over te brengen op de deelnemers. Bij beide projecten staat de ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel. Essentieel om gedragsverandering plaats te laten vinden waar dit nodig is.

Uiteindelijk gaat het om de samenwerkingen te optimaliseren, zo kan er iets moois ontstaan. Dat vergt van ieder een ‘stapje bij’. Het is mooi om te zien dat daar waar ondernemers of instanties een stapje extra doen, er vanzelf iets naar je toe komt of ontstaat. Om de projecten succesvol uit te voeren is samenwerking cruciaal. We willen binnen de buurten samen met scholen, gemeente, buurtsportcoaches, zorg- en welzijnswerk aan de slag om de doelgroep te bereiken.