Elk schooljaar worden er sportkennismakingsactiviteiten (ska) georganiseerd voor basisonderwijs en speciaal onderwijs.

Net als de afgelopen jaren kunt u zich hier als vereniging voor inschrijven. Tevens kunt u zich net als voorgaande jaren inschrijven voor deelname aan de sportbuurtwerkactiviteiten, Brede School-activiteiten en de clinics tijdens de reguliere lessen bewegingsonderwijs.

De sportkennismakingsactiviteiten worden georganiseerd door de gemeente Middelburg in samenwerking met het basisonderwijs, de coördinatoren bewegingsonderwijs, de vakleerkrachten bewegingsonderwijs en de sportverenigingen.