Logo Interreg North-West Europe project SMART-SPACE en logo Europese Unie

 

SMART-SPACE is een project waar gemeente Middelburg in samenwerking met 10 andere Europese partners wil inzetten op slimme en duurzame openbare verlichting. Dat doen we om het energieverbruik en dus de CO2-uitstoot te verminderen, door de verlichting beter aan te sturen.

Doelstelling is het energieverbruik van de openbare verlichting met 60% te verminderen. Samen met de partners zal een sensorplatform ontwikkeld worden dat via sensoren op de verlichtingspalen de lichtsterkte kan aansturen. Volgens de noden op een bepaald moment kan de verlichting al dan niet gedimd worden. Belangrijk hierbij is dat dit de leefbaarheid en de publieke veiligheid niet in het gedrang brengt.

Partners

SMART-SPACE brengt 11 partners vanuit vier landen samen onder leiding van Stad Oostende:

 • Katholieke Universiteit Leuven
 • Ziut BV
 • Stad Sint-Niklaas
 • Stad Middelburg
 • Comhairle Contae Thiobraid Arann
 • Intemo Special Products B.V.
 • Technische Universiteit Eindhoven Innovation Lab BV
 • Technische Universiteit Eindhoven Inteligent Lighting Instituut
 • Université de Picardie Jules Verdes
 • LUCI - Lighting Urban Community International

Projecten in Middelburg

Concreet zullen in Middelburg in de loop van 2019-2021 in het focusgebied (historische binnenstad, President Rooseveltlaan e.o. en Jazz- en Bluesroute) 416 lichtpunten vervangen worden en zullen hierop sensoren geplaatst worden. Hierdoor is het mogelijk de verlichting automatisch aan te passen aan het gebruik. Door 'slimmer' te verlichten, wel verlichten als er gebruik wordt gemaakt van de openbare ruimte en minder te verlichten op het moment dat er niemand is, wordt er minder energie verbruikt.

Het algemene doel van de gemeente Middelburg voor energiebesparing over het hele areaal is 35% in 2020 en energieneutraal in 2050. Het projectdoel van de gemeente Middelburg is 60% energie besparen over het te vervangen areaal. De besparing wordt gerealiseerd door het vervangen van bestaande lichtbronnen door nieuwe LED lichttechniek en door het toepassen van nieuwe slimme lichttechnologie (sensoren en lichtkleuren).

Naast het besparen van energie wil de gemeente Middelburg ook op een aantal locaties onderzoeken of het mogelijk is om openbare verlichting off-grid te laten branden, dat wil zeggen niet aangesloten op het ondergrondse elektriciteitsnetwerk.

Budget

 • Totaal projectbudget: € 5.783.016,65
 • Bijdrage Interreg 2 Zeeën: € 3.469.809,98
 • Budget gemeente Middelburg: € 622.463
 • Bijdrage Interreg 2 Zeeën: € 373.478

Looptijd

Het project SMART-SPACE loopt van 31 mei 2018 tot 30 juli 2021.

Projectposter: Smart-Space aims to facilitate the uptake of smart lighting in small/mid-sized municipalities to enhance energy efficiency and reduce CO2 emission. Total budget received from Interreg North-West Europe € 3,4 million of ERDF