Het college heeft besloten dat de nieuwe skatebaan aan de Geersesweg komt, vlakbij de scoutinggebouwen. Skaters hebben zelf een ontwerp gemaakt voor de skatebaan.

Met omwonenden van de Geersesweg en andere betrokkenen is in een klankbordgroep nagedacht over de inrichting van het gebied. Omdat de kosten voor het bouwen van een skatebaan enorm zijn gestegen, heeft de raad extra budget vrijgemaakt voor de nieuwe skatebaan. Als alles volgens planning verloopt, is de nieuwe baan in oktober klaar voor gebruik!

We beginnen met het aanleggen van een bouwweg van puin in week 27 (4-8 juli). De ingang komt in het verlengde van het Torenvalkpad. Vervolgens wordt gestart het grondwerk en een puinfundering voor de nieuwe skatebaan. In de planning houden we rekening met de activiteiten van de bouwspeelplaats.

Rond begin augustus start de bouw van de nieuwe skatebaan. De werkzaamheden duren tot begin oktober 2022. Hierna wordt de verlichting bij de nieuwe skatebaan geplaatst, het definitieve pad gerealiseerd en prullenbakken geplaatst.

De werkzaamheden starten ’s morgens zo tussen 7.00 uur en 7.30 uur gedurende werkdagen. Grote delen van het terrein zijn lange tijd niet bereikbaar. We vragen begrip voor de werkzaamheden.

Meer weten? Kijk dan op https://doemee.middelburgers.nl/nl-NL/projects/denk-mee-over-de-skatebaan(externe link).

Denk mee over een nieuwe speelvoorziening Veersepoort

Skatebaan Wim aan de Grote Sternstraat gaat weg. Omdat veel kinderen tot 12 jaar daar graag spelen, heeft de gemeente budget beschikbaar gesteld voor een nieuw speeltoestel in de wijk. Op 8 juni 2022 konden kinderen op Buitenspeeldag kiezen voor een toestel. Een overgrote meerderheid koos voor hetzelfde klim- en schommeltoestel. Dit eind van de zomervakantie geplaatst.

Meer weten? Kijk dan op: https://doemee.middelburgers.nl/nl-NL/projects/denk-mee-over-een-nieuwe-speelvoorziening-veersepoort-1(externe link).