Logo gemeente Middelburg

Situatie Oekraïne

Moeten vluchten voor oorlog en geweld overkomt momenteel miljoenen Oekraïners. De verwachting is dat velen ook in Nederland zullen aankomen, op zoek naar bescherming en veiligheid. Ook Middelburg bekijkt momenteel hoe zij bij kan dragen aan de Zeeuwse opgave om vluchtelingen op te vangen.