Middelburg heeft veel verschillende scholen met verschillende uitgangspunten.

Bekijk scholenopdekaart.nl. Op deze website presenteren de scholen voor het basisonderwijs zich. Ook kunt u de scholen met elkaar vergelijken. Dit maakt de oriëntatie op het onderwijsaanbod gemakkelijker.