Logo Interreg 2 Zeeën project SCAPE en logo Europese Unie

 

Het klimaat is aan het veranderen en ook voor Middelburg heeft dit gevolgen. Om hierop te anticiperen heeft Middelburg het Europese project SCAPE (Shaping Climate Change Adaptive PlacEs) binnengehaald.

 

Kustlandschappen zijn zeer gevoelig voor effecten van de klimaatverandering, zoals overstromingen en regenval. Om zich beter te wapenen hiertegen is het nodig te onderzoeken hoe watermanagement een oplossing kan bieden voor de veerkracht van landschappen. Het project SCAPE zoekt hiervoor oplossingen.

Voorbereidingen tegen overstromingen en extreme waterval

SCAPE heeft als doel om oplossingen te ontwerpen voor waterbeheer om de kustgebieden beter te wapenen tegen overstromingen en extreme regenval. We gaan hierbij uit van een landschapsgeleid ontwerp (LGO): hierbij zorgt het landschap voor een goed waterbeheer, eerder dan oplossingen zoals rioleringen, stuwen en waterbekkens. De te verwachten resultaten van het project zijn:

  • 1 LGO-strategie voor het samenbrengen van oplossingen in het waterbeheer
  • 1 LGO-methode die richtlijnen aanreikt voor partners en doelgroepen
  • 6 pilotacties om het gebruik van landschapsgeleid ontwerp te bevorderen in verschillende kustlandschappen

Door internationaal samen te werken kunnen er makkelijker oplossingen gecreëerd worden voor gezamenlijke problemen. Het SCAPE-project ontvangt subsidies van INTERREG 2 Seas, een Europees programma dat de samenwerking tussen regio's uit verschillende landen bevordert.

Partners

  • Nederland: gemeente Middelburg, Waterschap Scheldestromen
  • België: stad Oostende, FARYS, provincie West-Vlaanderen, Vlaamse Milieumaatschappij
  • Verenigd Koninkrijk: Kent County Council, Beighton & Hove City Council

Projecten in Middelburg

De stadsrand van Middelburg (Essenvelt) wordt in een coproductie met het Waterschap Scheldestromen door allerlei ingrepen resistent gemaakt tegen klimaatverandering. Dat doen we door het testen en implementeren van innovatieve oplossingen die onder andere overstromingsgevolgen reduceren en waarbij de landschappelijke kenmerken centraal staan.

Circa 20.000 m2 wordt heringericht met onder andere natuurvriendelijke oevers en oude kreekruggen worden gereconstrueerd ten behoeve van wateropvang, inclusief faciliteiten voor recreatief medegebruik en automatische stuwen.

Bekijk de dronebeelden (zonder geluid) van de situatie in 2019.

Budget

  • Totaal projectbudget: € 6.350.313
  • Bijdrage Interreg 2 Zeeën: € 3.8101877
  • Budget gemeente Middelburg: € 1.143.297
  • Bijdrage Interreg 2 Zeeën: € 685.978

Looptijd

Het project SCAPE loopt van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2020.

Info

Belangrijke bijeenkomsten