Uit een enquête van de gemeente bleek dat er op verschillende plekken in Arnemuiden wateroverlast ontstaat na hevige regenval. De gemeente gaat deze wateroverlast aanpakken. Het werk start medio februari en zijn uiterlijk eind maart gereed.

Presentatie

Bekijk een presentatie over de plannen om wateroverlast in Arnemuiden aan te pakken. De informatie uit de presentatie wordt ook op deze pagina beschreven.

Oorzaken

Bij hevige neerslag raakt het gemengde riool overbelast met het borrelen van de toiletten, doucheputjes etc. tot gevolg of lopen op enkele locaties zelfs over. Daarnaast verzamelt er zich, van buiten de woning af, op een aantal percelen water rondom of in de woning. Wanneer naar de riolering en de omgeving wordt gekeken, wordt deze situatie als volgt verklaard:

  1. Door het hoogteverschil tussen de straat en de percelen stroomt regenwater bij hevige neerslag richting de percelen en kan het niet snel genoeg afgevangen worden door de straatkolken voor het regenwaterriool.
  2. Het gemengde riool raakt overbelast en door de lage ligging van de woningen zijn de schrobputjes etc. nu de plaatsen waar opgesloten lucht gaat borrelen of waar het water uitstroomt (ontlastpunt).

Oplossingen

Per locatie zijn we op zoek gegaan naar maatwerkoplossingen voor de wateroverlast.

Molenweg

Water stroomt van hoog naar laag. Door dat uw perceel lager ligt dan de straat zal, afhankelijk van de bui, er altijd sprake zijn van een hoeveelheid water dat op eigen perceel opgevangen dient te worden.

Afstroming regenwater

Om minder afstroming van hemelwater van de straat naar uw perceel te laten stromen, wordt de trottoirband tussen de parkeervakken en de erfgrens 5 centimeter verhoogd. Op deze manier wordt er meer water geborgen op straat en krijgt het hemelwater de kans om in de straatkolken te stromen in plaats van op uw perceel te stromen. De straatkolken zijn aangesloten op het hemelwaterriool in de straat die meer afvoercapaciteit heeft dan het gemengde riool.

Borrelende toiletten etc.

Om de kans op borrelen en overbelasting van de riolering op eigen perceel te beperken, worden er terugslagkleppen in de huisaansluitingen en ontlastputten geplaatst bij de betreffende woningen.

Bij overdruk vanuit de gemengde riolering gaat door waterdruk de terugslagklep dicht. Op dat moment heeft u nog enkel uw eigen hemelwater in de riolering op uw eigen perceel zitten. Om te voorkomen dat dit hemelwater alsnog inpandig uw woning instroomt, wordt (buiten) de ontlastput aangebracht. Een ontlastput is een nooduitlaat in het eigen rioolsysteem en ligt buiten op een plek die lager ligt dan bijvoorbeeld uw schrobputje of toilet. Normaliter is de ontlastput dan het laagst gelegen punt in de riolering en stroomt deze eerder leeg dan bijvoorbeeld uw toilet of doucheput.

Burgemeester Lantsheerweg

Om de kans op afstroming van hemelwater naar de percelen te beperken, wordt het lage deel van de Burgemeester Lantsheerweg (woningnummers 1, 4, 6, 7 en 8) voorzien van verhoogde banden om zo meer waterberging op straat te creëren. Om te zorgen dat het verzamelde hemelwater ook tijdig afgevoerd kan worden, worden er roosterdeksels en een extra rioolput geplaatst op of in het hemelwaterriool.

Borrelende toiletten etc.

Om de kans op borrelen en overbelasting van de riolering op eigen perceel te beperken, worden er terugslagkleppen in de huisaansluitingen en ontlastputten geplaatst bij de betreffende woningen.

Bij overdruk vanuit de gemengde riolering gaat de terugslagklep dicht. Op dat moment heeft u nog enkel uw eigen hemelwater in de riolering op eigen perceel zitten. Om te voorkomen dat dit hemelwater alsnog voor overbelasting zorgt, wordt de ontlastput aangebracht. Een ontlastput is een nooduitlaat in het eigen rioolsysteem dat bij overbelasting het overtollige hemelwater afvoert op uw perceel. Normaliter is de ontlastput dan het laagst gelegen punt in de riolering en stroomt deze eerder leeg dan bijvoorbeeld uw toilet of doucheput.

Water stroomt van hoog naar laag. Door dat uw perceel lager ligt dan de straat zal, afhankelijk van de bui, er altijd sprake zijn van een hoeveelheid water wat op eigen perceel opgevangen dient te worden.

Roelse's Weg

De Roelse's Weg ligt in basis onder afschot richting de westelijke landerijen, maar diverse percelen liggen lager dan de straat, waardoor het afstromende hemelwater ook richting de (lagere) voortuinen en woningen afvoert. Daarnaast ligt de Roelse's Weg aanzienlijk lager dan de omgeving waardoor de riolering van de hoger gelegen kern feitelijk 'leeg loopt' in de Roelse's Weg en via de schrob en doucheputjes en/of toiletten de woning binnen stroomt.

Om deze situatie van het 'leeg lopen' te voorkomen voor het gemengde riool, wordt de riolering in de Roelse's Weg losgekoppeld van het riool in de Molenweg (regenwaterriool en gemengd riool). Het gemengde riool in de Roelse's Weg wordt voorzien van een rioolgemaal die het afvalwater verpompt naar het gemengde riool in de Molenweg. In combinatie met een noodoverlaat ontstaat er voldoende afvoercapaciteit om een extreme bui van ca. 50mm in een kwartier tijdig af te kunnen voeren.

Het losgekoppelde regenwaterriool krijgt een eigen afvoer op de watergang onder aan de dijk bij de Molenweg.

Om de afstroming van regenwater van de Roelse's Weg naar de percelen te beperken, wordt de Roelse's Weg in een hol wegprofiel aangelegd om het regenwater richting de watergang onder aan de dijk (Molenweg) te sturen.

Contact

Voor meer informatie over de uitvoering kunt u contact opnemen met de heer L. de Priester van gemeente Middelburg, tel. (0118) 67 52 26, of l.priester@middelburg.nl.

Voor meer informatie over het ontwerp kunt u contact opnemen met de heer D. van Veen van NXXS, tel. 06 549 77 414, of d.vanveen@nxxs.nl.

Schetstekening overzicht maatregelen wateroverlast Arnemuiden

De maatregelen voor de aanpak van wateroverlast is ook samenvattend beschreven in een schetstekening overzicht maatregelen wateroverlast Arnemuiden (pdf, 1,3 MB).

De tekst uit deze schetstekening:

Molenweg

Het probleem is dat het regenwater makkelijk vanaf de weg de percelen op kan stromen en het regenwateriool niet optimaal benut kan worden. De parkeervakken worden voorzien van een opsluitband om het water tegen te houden, op straat te verzamelen en beter af te laten voeren naar het regenwaterriool.

De aangrenzende woningen (nummer 34 tot en met nummer 48) worden voorzien van een ontlastput (blauw vierkantje) in de huisaansluitingen. Daarnaast worden de huisaansluiting omgezet naar een nieuwe verzamelriooltje. Het nieuwe riool wordt aangesloten op put 1048 en wordt voorzien van een terugslagklep (oranje rondje) om overbelasting vanuit het gemeentelijke riool te beperken.

Burgemeester Lantsheerweg

Een aantal van de aangrenzende percelen ligt lager dan de weg. Om afstroming vanaf de weg te beperken wordt de weg in een hol profiel aangelegd zodat regenwater hier gebufferd kan worden.

Op het laagste punt worden extra afvoeren (roosterdeksels) aangebracht om het regenwaterriool beter te benutten. In de put 1038X (voor nummer 2 en nummer 4) zit de huisaansluiting van nummer 2 en mogelijk nummer 6 aangesloten. In deze put wordt een terugslagklep (oranje rondje) aangebracht om overbelasting vanuit het gemeentelijke riool te beperken. Daarnaast wordt er in de huisaansluiting van nummer 2 en nummer 6 een ontlastput (blauw vierkantje) aangebracht.

Roelse's Weg

De gemengde- en regenwaterriolering in deze straat wordt losgekoppeld van de riolering van de kern. De riolering in de Roelse's Weg krijgt een eigen gemaal en overstort (gemengd riool) en een eigen afvoer van het regenwaterriool.

Daarnaast wordt de weg in een hol profiel aangebracht om een bovengrondse afstroming richting de watergang aan de Molenweg te realiseren. De aangrenzende woningen (nummer 4 tot en met nummer 16 en nummer 54) worden voorzien van een ontlastput (blauw vierkantje) in de huisaansluitingen om overbelasting vanuit het gemeentelijke riool te beperken.