Groen- en reststroken, of snippergrond zijn stukjes gemeentegrond die kunnen worden gekocht door eigenaren van aangrenzende percelen. Soms is verhuur ook mogelijk. De verkoop of huur van deze grond is aan voorwaarden verbonden.

Voorwaarden

Toetsing vindt plaats aan de volgende criteria:

 • De groen- of reststrook moet direct aansluiten aan bestaand eigendom van de koper;
 • Geen ondergrondse leidingen of riolering aanwezig;
 • Geen werkzaamheden als het verleggen van tegel- of fietspaden, verplaatsen lichtmasten e.d. zijn nodig;
 • Geen gevolgen voor het groenbeheer van het omliggende gemeentelijke groen;
 • Verzoek moet passen in het bestemmingsplan;
 • Overdracht van grond mag niet leiden tot het ontstaan van potentieel oncontroleerbare situaties (sociaal onveilige plekken);
 • Overdracht van grond mag niet leiden tot het ontstaan van verkeersonveilige situaties;
 • Overdracht van grond mag niet in strijd zijn met andere claims die op die grond liggen op basis van in voorbereiding zijnde bouwplannen, herinrichtingsplannen, aanspraken van derden enzovoort;
 • Eerbiediging rechten van derden;

Meer afspraken over de koop of huur staan in de beleidsnotitie groen- en reststroken (pdf, 241 kB).

Kosten

 • Koop als bouwgrond: als grondprijs per m2 wordt gehanteerd de jaarlijks vastgestelde WOZ-waarde, gedifferentieerd naar wijk. Gemiddeld bedraagt die WOZ-waarde € 250,- /m2,
 • Koop als tuingrond: als grondprijs per m2 wordt gehanteerd de helft van de jaarlijks vastgestelde WOZ-waarde, gedifferentieerd naar wijk. Gemiddeld bedraagt die WOZ-waarde € 250,- /m2 .
 • Huur: als huurprijs wordt gehanteerd 5% van de jaarlijks vastgestelde WOZ-waarde per m2, gedifferentieerd naar wijk. Wij hanteren een minimum factuurbedrag van € 50,-.
 • Erfpacht: erfpachtprijzen worden vastgesteld door een onafhankelijk taxateur;

Aanvraag

Heeft u interesse in een groen- of reststrook? U kunt uw aanvraag versturen per e-mail grondzaken@middelburg.nl, of schriftelijk naar:

Gemeente Middelburg
t.a.v. Economie en Grondzaken van de afdeling Leefomgeving
Postbus 6000
4330 LA Middelburg

Zorg dat uw aanvraag in ieder geval de volgende gegevens bevat:

 • Uw contactgegevens
 • Eenvoudige tekening van de bestaande en toekomstige situatie
 • Waar u de grond voor gaat gebruiken

U kunt gebruik maken van het formulier Aanvragen groen- en reststroken (pdf, 241 kB).

Voor meer informatie over de koop of huur van een groen- of reststrook kunt u contact opnemen met het cluster Economie en Grondzaken, tel. (0118) 67 50 00.

Voorbeelden groen- en reststroken