Bij de regeling medisch huishoudelijk afval kan er onbeperkt restafval worden aangeboden tegen een gemiddeld vastgesteld bedrag bovenop het vast tarief.

Er is kwijtschelding vanaf:

  • 10 ledigingen van de restafval container 240 liter;
  • 17 ledigingen in de restafval container 140 liter of
  • 60 inworpen in de verzamelcontainer restafval.

Hierdoor bent u niet duurder uit dan een gemiddeld huishouden.

Met medisch huishoudelijk afval bedoelen wij bijvoorbeeld stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal. Medicijnen en naalden horen niet bij het restafval; deze levert u in bij uw apotheek.

Aanvraag regeling medisch huishoudelijk afval

U kunt de gemeente vragen of u in aanmerking komt voor de regeling medisch huishoudelijk afval. U stuurt bewijsstukken mee. Denk aan aankoopnota’s van de apotheek of een kopie van een machtiging van de zorgverzekering.

U dient een aanvraag in via info@middelburg.nl of Postbus 6000, 4330 LA Middelburg.

In de aanvraag zet u:

  • Dat u een verzoek doet voor een regeling medisch huishoudelijk afval
  • De reden van uw verzoek in het kort
  • Uw adres
  • Welke bewijsstukken u meestuurt
  • Uw telefoonnummer voor als we nog vragen hebben