Voordat het college van burgemeester en wethouders plannen en voorstellen voorlegt aan de raad, worden deze besproken in een raadscommissie.