Hier leest u uitgebreide informatie over het bouwplan en een voorlopige plankaart voor het nieuw te bouwen districtskantoor voor de politie Walcheren.

Om de bouw van een nieuw districtskantoor aan de Althoornweg mogelijk te maken, moet de bestemming van het perceel op de hoek Tromboneweg-Althoornweg worden veranderd van ‘bedrijven’ in ‘maatschappelijk’. Deze locatie is zeer goed bereikbaar en daarmee bijzonder geschikt voor de politie. Het college wil daarom meewerken aan het wijzigen van de bestemming en zo de bouw mogelijk maken.

Het kantoor biedt werkplekken voor de agenten, voor de recherche en voor ondersteunende diensten. Een klein gedeelte van het kantoor is toegankelijk voor burgers die aangifte willen doen. Ook komen er enkele zogenaamde ophoudkamers waar arrestanten enkele uren vastgehouden kunnen worden. Het buitenterrein wordt ingericht voor het parkeren van dienstvoertuigen en voor auto’s van personeel en bezoekers. De belangrijkste inrit van het districtskantoor voor het personeel en voor de dienstvoertuigen komt aan de Althoornweg te liggen. Het districtskantoor vervangt de verouderde gebouwen van de politie aan de Vrijlandstraat, Segeerssingel en Achter de Houttuinen.

De politie wil een duurzaam districtskantoor realiseren. Daarom is in het ontwerp veel aandacht besteed aan het toepassen van herbruikbare bouwmaterialen en aan energiezuinigheid.

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit bouwplan of over de plankaart, dan horen wij die graag voor 1 juni zodat we daar rekening mee kunnen houden. U kunt direct contact opnemen met de heer Cor Helmendach via 0118 675234 of c.helmendach@middelburg.nl.  U kunt ook contact opnemen met de projectleider van de politie, de heer Anton van den Burg via 06 52668703 of anton.vandenburg@arcadis.com.

Het ontwerpbestemmingsplan is na 13 juni te zien op deze website. Na 13 juni kunt u een zienswijze op het plan indienen.