Woont u binnen het gebied van het betaald parkeren (zone 1 of zone 2)? Dan kunt u voor uw auto een parkeervergunning kopen. Dat geldt ook als u nieuw in het parkeergebied komt wonen. U kunt dan een maand vóór u verhuist een parkeervergunning kopen voor het nieuwe adres. Vraag dit dan wel aan één maand voor uw verhuizing of eerder.

Aanvraag parkeervergunning (link naar externe website)

Als u binnen het gebied van het betaald parkeren woont (zone 1 of zone 2) kunt u voor uw auto een parkeervergunning kopen. Als u nieuw in het parkeergebied komt wonen kunt u een maand voor definitieve vestiging een parkeervergunning aanschaffen voor het nieuwe adres. Wij moeten dan wel een maand voordat u verhuist de aangifte daarvan hebben ontvangen.

Voor een woonadres kunt u 1 of 2 vergunningen kopen.

Voorwaarden

  • U bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen op uw adres.
  • U heeft een geldig kentekenbewijs op naam.
  • U heeft een geldig identiteitsbewijs.
  • Heeft u een lease- of bedrijfsauto? Dan is ook een leaseovereenkomst en/of een werkgeversverklaring nodig.

Kosten

Kosten voor parkeervergunningen in 2021
U woont in: 1e of 2e vergunning? U mag parkeren in: De vergunning kost:
Tariefzone 1 1e Tariefzone 1 en 2 € 92,40 per jaar
Tariefzone 1 2e Tariefzone 2 € 303,60 per jaar
Tariefzone 2 1e Tariefzone 2 € 92,40 per jaar
Tariefzone 2 2e Tariefzone 2 € 303,60 per jaar

Uitzondering bewoners zone 2

Voor deze bewoners in zone 2 geldt een uitzondering:

  • Bewoners van Dam 26 tot en met 86 (even nummers);
  • Bewoners van de Kuiperspoort;
  • Bewoners van de Schuddebeursstraat

Zij kunnen niet in de buurt van hun huis parkeren. Zij mogen ook parkeren in zone 1. En ze kunnen naast twee vergunningen voor zone 2 ook een vergunning aanvragen voor zone 1.

Uitzondering eigenaar tweede woning

Bent u eigenaar van een tweede woning in de binnenstad (in tariefzone 1 of 2)? Dan kunt u een parkeervergunning aanvragen zonder dat u zich inschrijft in de gemeente Middelburg. Vraag deze parkeervergunning aan op het stadskantoor.

Aanvraag

U kunt de vergunning direct online regelen, of aan de balie van het stadskantoor.

Direct online

Regel de parkeervergunning voor bewoners via het online formulier. U ontvangt de parkeervergunning na vier werkdagen per post. U hoeft hiervoor geen verzendkosten te betalen. De vergunning is pas geldig als deze zichtbaar achter de voorruit is geplaatst.

Aan de balie

U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. U kunt direct online een afspraak maken. Ook kunt u telefonisch een afspraak maken, tel. (0118) 67 50 00.

Zie ook: opzeggen parkeervoorziening