In Middelburg is een slim laadplein geopend. Het laadplein bestaat uit 6 laadpalen met in totaal 12 laadpunten.

Het parkeerterrein aan de Oude Veerseweg is gekozen omdat we hier bezig zijn met de verdere ontwikkeling van een mobiliteitshub. Deze plaats staat aan de rand van de stad. Dicht bij het regionale verkeersnet, maar ook dicht bij de binnenstad. Er zijn ruim 200 autoparkeerplaatsen.

De combinatie met de Cycle Hub maakt dit de ideale plek voor het laadplein. Met het Cycle Hub kunnen bezoekers gebruik maken van fietsen.

In het kader van het Europees project MOVE hebben we de capaciteit van het parkeerterrein verder uitgebreid. Mocht de behoefte aan oplaadplekken groeien, kunnen we het aantal laadpalen op deze plek ook uitbreiden.

Proeftuin slim laadplein

De ambitie van de Nederlandse regering is dat in 2030 alle nieuw verkochte auto’s emissieloos zijn. Dit gaat gepaard met een behoefte aan 1,7 miljoen oplaadpunten. Een van de manieren om deze laadbehoefte snel en efficiënt te realiseren is het aanleggen van laadpleinen. Met de Proeftuin Slimme Laadpleinen realiseren 19 gemeenten in Nederland laadpleinen. Zo ook in Middelburg.

Het laadplein gebruikt laadpalen om elektrische auto’s mee op te laden, maar die ook kunnen terug leveren naar het elektriciteitsnet. Dit kan belangrijk zijn om bijvoorbeeld bij pieksituaties de belasting van het elektriciteitsnet te verminderen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dit project gesubsidieerd.

Heeft dit ook een toeristische functie?

Voor de toeristische bezoekers van Middelburg is het gewenst dat deze gemakkelijk hun elektrisch auto kunnen opladen. Omdat we in Zeeland veel te maken hebben met piekbezoek (in de zomer, op bepaalde uren) die in de toekomst meer en meer met elektrische auto komt, is het ook voor de provincie Zeeland en de netbeheerder Enduris een belangrijke pilot.

Het slim laden voor deze bezoekers is belangrijk om lange rijen bij de snelladers in Zeeland te voorkomen.

Ook draagt het bij aan de stimulering van elektrische deelauto’s en deelfietsen, zodat het laadplein ondersteuning biedt aan de vermindering van parkeerdruk in het centrum van Middelburg en onnodige voertuigbewegingen worden hiermee voorkomen.

Deelnemende partijen

  • Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur
  • Nationale agenda laadinfrastructuur
  • Elaad.nl
  • Overmorgen
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • PARKnCHARGE
  • Provincie Zeeland
  • Gemeente Middelburg