Het ontwerpbestemmingsplan ‘herziening bestemmingsplan Buitengebied, Boomdijk 3, Nieuw- en Sint-Joosland’ ligt vanaf 10 december 2020 tot en met 20 januari 2021 ter inzage ligt bij de vakbalie in het stadskantoor aan de Kanaalweg 3 in Middelburg.

In het kader van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘herziening bestemmingsplan Buitengebied, Boomdijk 3, Nieuw- en Sint-Joosland’ vanaf 10 december 2020 tot en met 20 januari 2021 voor een ieder ter inzage ligt bij de vakbalie in het stadskantoor aan de Kanaalweg 3 in Middelburg.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘herziening bestemmingsplan Buitengebied, Boomdijk 3, Nieuw- en Sint Joosland’ is tevens digitaal in te zien via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Het nieuwe bestemmingsplan maakt het mogelijk dat de bestaande woning kan worden gesloopt en de nieuwe woning op een plek kan worden terug gebouwd. Hierdoor ontstaat wat meer noodzakelijke ruimte tussen de bestaande schuur en de toekomstige woning.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan kenbaar maken bij de raad van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde termijn is het vanwege de maatregelen die op het gemeentehuis gelden rondom de verspreiding van het coronavirus, noodzakelijk om vooraf een afspraak te maken via telefoonnummer (0118) 67 52 31.