Het ontwerp wijzigingsplan Abeelseweg 3 Middelburg ligt van donderdag 25 februari 2021 tot en met 7 april 2021 ter inzage.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg maken bekend dat op grond van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerp wijzigingsplan ‘Abeelseweg 3 Middelburg’ ter inzage wordt gelegd.

Het plan wijzigt op het perceel Abeelseweg 3 te Middelburg de geldende bestemming van ‘agrarisch’ naar ‘wonen’.

Ter inzage

Het ontwerp wijzigingsplan is digitaal in te zien:

Het ontwerp wijzigingsplan ligt met ingang van donderdag 25 februari 2021 gedurende zes weken (tot en met 7 april 2021) ook voor een ieder ter inzage bij de vakbalie in het stadskantoor aan de Kanaalweg 3 in Middelburg.

Reageren

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerp wijzigingsplan kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg.

Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, kent het stadskantoor op dit moment specifieke bezoekregels. Indien u het plan toch wenst in zien, dient u hiervoor een afspraak te maken via telefoonnummer (0118) 67 55 10.